Halpa indeksirahasto on paras rahasto — väitti pankkisi mitä tahansa!

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 4.00 out of 5)
Loading...

Suomalaiset ovat parin viime vuosikymmenen aikana löytäneet sijoittamisen. Enää emme halua makuuttaa säästöjämme nollakorkoisilla säästötileillä.

Samalla pankit, rahastoyhtiöt ja vakuutusyhtiöt mainostavat ja kehuvat kilvan rahastojaan. Piensijoittaja saattaa hämääntyä runsaasta tarjonnasta — mihin hänen oikein kannattaisi palkasta säästetyt euronsa sijoittaa? Kannattaako pankkeihin luottaa, vai pitääkö myös piensijoittajan käyttää omaa järkeä?

Tavallisesti piensijoittajille suunnatut rahastot kertovat pyrkivänsä jonkun tietyn vertailuindeksin voittamiseen. Tässä piilee ensimmäinen koukku, joka vaikeuttaa rahaston hyvyyden arviointia.

Vertailuindeksi saa huonon rahaston näyttämään hyvältä

Ei nimittäin ole olemassa mitään ”virallisia” vertailuindeksejä. Kuka tahansa voi ryhtyä laskemaan mieleistään osakemarkkinoiden tuottoa enemmän tai vähemmän onnistuneesti kuvaavaa indeksiä.

Indeksit suhtautuvat eri tavoin niinkin perustavanlaatuiseen asiaan kuin osinkoihin. Osa indekseistä kuvaa pelkästään osakkeiden arvonnousua, osa ottaa huomioon myös osinkotuoton. Jos pankki valitsee rahaston vertailuindeksiksi arvonnousua kuvaavan indeksin eikä tuottoindeksiä, on indeksiä paremman tuoton saavuttaminen selvästi helpompaa. Toisinaan vertailuindeksiin on otettu mukaan myös korkoinstrumentteja, mikä tietysti saa nousukaudella osakerahaston tuoton näyttämään paljon paremmalta!

Yritysten osakkeita voidaan myös painottaa eri tavoin. Tavallisimmin yrityksen painotus indeksissä määräytyy yrityksen markkina-arvon mukaan. Usein tälle on kuitenkin asetettu maksimiarvo, jonka tarkoituksena on rajoittaa yhden yhtiön osuus indeksistä vaikkapa kymmeneen prosenttiin.

Siksi kannattaa heti tarkistaa, minkälainen indeksi on valittu vertailuindeksiksi — kenties pankkisi sumuttaa sinua jo tässä vaiheessa!

Rahastot keskimäärin häviävät vertailuindeksilleen

Kauniista puheistaan ja suurista tavoitteistaan huolimatta useimmat piensijoittajille myytävät rahastot häviävät myös itse valitsemalleen vertailuindeksille. Vielä selvemmin ne häviävät verratessasi rahaston tuottoa johonkin muuhun indeksiin.

Tämä johtuu kahdesta asiasta:

  • osakemarkkinoiden tehokkuudesta
  • rahaston hallinto- ja merkintäkuluista.

Osakemarkkinoiden tehokkuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että osakkeen arvo markkinoilla määräytyy kaiken sijoittajien käytettävissä olevan tiedon perusteella.

Jos siis yrityksen tulevaisuudennäkymät ovat hyvät, näkyvät tulevaisuudenodotukset hinnassa jo nyt.

Jos taas yrityksen tulevaisuus näyttää huonolta, hinnoitellaan osake vastaavasti jo tällä hetkellä.

Tehokkailla markkinoilla hinnat sisältävät siis parhaan mahdollisen tulevaisuutta koskevan tiedon. Parempaa arviota yrityksestä on mahdotonta tehdä.

Markkinatehokkuus johtaa siis siihen, että markkinoiden päihittäminen julkisesti saatavilla olevan tiedon perusteella on mahdotonta — indeksiä parempaan tuottoon pääsee vain sattuman tai sisäpiirin tiedon avulla.

Hallinto- ja merkintäkulut leikkaavat tuottoa

Rahastoyhtiöillä on tietenkin omia hallinto- ja palkkamenojaan. Niiden kattamiseksi rahastoyhtiöt perivät rahastoista tietyn prosenttiosuuden joka vuosi.

Hallintokustannusten lisäksi pankit perivät yleensä erillisen merkitsemis- tai myymispalkkion. Nämä palkkiot ovat suoraan pois sinun sijoituksellesi saamasta tuotosta.

Jos sijoittaja ei tunne rahoitusmatematiikkaa, saattaa hän kiinnittää huomiotaan lähinnä rahastojen merkintäpalkkioiden suuruuteen.

Parin, kolmen prosentin kertamaksu tuntuu kirpaisevan enemmän kuin tasaisesti vuodesta toiseen perittävä prosentti tai puolitoista. Kuitenkin prosentin vuosittaiset hallintokulut leikkaavat pitkäaikaissäästäjän tai -sijoittajan tuotoista korkoa korolle -efektin vuoksi tuntuvan osan.

Indeksirahasto on kustannustehokas tapa sijoittaa

Siksi piensijoittajan kannattaa harkita sijoittamista muihin kuin pankkien ja rahastoyhtiöiden mainostamiin rahastoihin. Mainostamisesta on turha maksaa, jos haluat sijoituksellesi mahdollisimman hyvän tuoton!

Paras tapa rakentaa hyvin hajautettu, tuottoisa ja kustannustehokas sijoitussalkku on sijoittaa sopivaan laajaa indeksiä seuraavaan pörssinoteerattuun indeksirahastoon. Indeksirahaston hallinnointi on edullista, minkä vuoksi ne perivät sijoittajilta vain alhaista hallinnointipalkkiota.

Lisäksi niiden ostaminen on edullista, jos käytät edullista nettipankkia pörssikauppojen tekemiseen. Perinteiset kivijalkapankit tietenkin hinnoittelevat pörssikaupan niin kalliiksi, että pörssinoteerattujen rahastojen hankkiminen niiden välityksellä on harvan piensijoittajan kannalta järkevää.

Kuvassa pilvenpiirtäjiä Los Angelesissa.

Indeksirahasto tuottaa hyvin — myös sijoittajalle.

Oman pankin osakerahasto on helppo, mutta kallis ratkaisu

Monet haluavat kuitenkin sijoittaa mahdollisimman vaivattomalla tavalla. Sen vuoksi he valitsevat oman pankkinsa aktiivisesti markkinoiman rahaston, joko osakerahaston tai osakkeita ja korkosijoituksia samaan rahastoon yhdistävän yhdistelmärahaston.

Osakerahasto huolehtii tällöin kaikesta sijoittamiseen liittyvästä sijoittajan puolesta. Salkunhoitajat pohtivat ammatikseen, mitä osakkeita rahastoon kannattaisi ostaa, ja minkä yritysten osakkeista olisi hyvä aika hankkiutua eroon. Tämän vuoksi sijoituksestasi 1-2 prosenttia vuodessa menee pankin kovapalkkaisten analyytikkojen, salkunhoitajien ja muun henkilöstön palkkoihin — osakkeenomistajien voitosta puhumattakaan.

Verkkaisen vaurastumisen valinnut sijoittaja haluaa tietysti minimoida sijotustensa hallintokulut. Siksi hän valitsee mahdollisimman edullisen osakerahaston, joka kuitenkin tuottaa vuosittain osakemarkkinoiden yleiskehityksen verran tuottoa.

Indeksirahaston kulut ovat matalat

Indeksirahaston idea on juuri siinä, että rahasto ei yritä saavuttaa osakemarkkinoiden yleistuottoa parempaa tulosta. Indeksirahasto pyrkii nimittäin toistamaan osakemarkkinoiden yleiskehitystä kuvaavan indeksin tuoton. Tämä onnistuu, kun indeksirahasto omistaa osakkeita samassa suhteessa, kuin mitä osakkeita sisältyy johonkin indeksiin.

Indeksin seuraamisen ansiosta rahaston ei tarvitse palkata pörssianalyytikkojen armeijaa seuraamaan talousuutisia ja tutkimaan yritysten tilinpäätöksiä. Rahaston sijoituspäätökset ovat puhtaan mekaanisia. Siten rahaston hallintokulut jäävät alhaiseksi.

Sinun kannaltasi tämä tarkoittaa sitä, että saat sijoituksellesi vaivatta ja edullisesti osakemarkkinoiden yleiskehityksen mukaisen tuoton. Kun kulut jäävät esimerkiksi prosenttiyksikön tavallista osakerahastoa alhaisemmaksi, kasvaa sijoituksesi vuosien varrella huomattavasti suuremmaksi, kuin mihin olisit päässyt sijoittamalla aktiivisesti hoidettuun rahastoon.

Indeksisijoittaminen vaatii oma-aloitteisuutta

Valitettavasti pankit eivät juuri suosittele asiakkailleen indeksirahastoja — nehän eivät tuota pankille läheskään yhtä suuria tuloja kuin indeksirahastot. Siksi verkkaisen vaurastumisen valitseva sijoittaja joutuu itse tutkimaan vaihtoehtoja. Samalla kannattaa tietysti etsiä omia sijoituksiaan varten peruspankkia edullisempi vaihtoehto.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *