Koulutus kannattaa — vai kannattaako?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Suomalaisia kannustetaan kouluttautumaan entistä pidemmälle. Suuri osa nuorisosta käy lukion, ja entistä useammat jatkavat opintojaan jossain maan lukuisista korkeakouluista. Kouluttautuminen on monestakin syystä hyvä investointi tulevaisuuteen — mutta kaikki koulutus ei ole yhtä arvokasta.

Monelle saattaa tulla yllätyksenä se, että useimmat yliopistotutkinnot eivät ole ammattiin valmistavia. Vain harvalla ammatilla on virallisia pätevyysvaatimuksia, jotka edellyttävät tiettyä koulutusta. Yleensä riittää se, että onnistut vakuuttamaan työnantajan riittävästä osaamisestasi.

Yliopisto- tai korkeakouluopinnot eivät valmista ammattiin

Otetaanpa esimerkiksi yliopistojen humanistinen tiedekunta. Humanistisissa tiedekunnissa opiskellaan esimerkiksi historiaa, vieraita kieliä, filosofiaa, arkeologiaa ja taidehistoriaa. Osa opiskelijoista hankkii itselleen opettajan pätevyyden, jos ei muuta niin ”varmuuden vuoksi”. Suuri osa humanisteista ei kuitenkaan ole kiinnostunut opettajan töistä.

Eksoottisimpia humanistisia aineita lienevät assyriologian ja klassillisen kreikan kaltaiset aineet. Näistä valmistuneet tuskin saavat ”alan töitä” muualta kuin yliopistolta — yritysmaailman kannalta koulutus on kuitenkin antanut näille kaikille taidon arvioida ja luoda uutta tietoa, omaksua suuria asiakokonaisuuksia ja esittää asioita kirjallisesti.

Skaalan toisessa päässä ovat esimerkiksi lääkärit. Lääkäreiden koulutus on tarkaan säädeltyä, ja lääkäreiltä edellytetään tiettyä yliopistokoulutusta. Tällöin tutkinnon suorittajalla on jo edessään selvä polku ammattiin ja yleensä varsin korkeisiin tulevaisuuden palkkoihin.

Perushumanistin tilanne on toinen. Usein humanisti, teologi tai vaikkapa valtiotieteen opiskelija ei ole sisällyttänyt tutkintoonsa työnantajien erityisesti arvostamia sivuaineopintoja.

Kuvassa opiskeleva tyttö.

Tutkinnot arvostetaan euroina

Usein suomalaiset kertovat erilaisissa tutkimuksissa arvostavansa yliopistotutkintoja. Kuitenkin erityisesti yksityisen sektorin työnantajat tuntuvat usein suhtautuvan epäluuloisesti teoreettisia tai yleissivistäviä aineita opiskelleisiin työnhakijoihin.

Kyse on loppujen lopuksi siitä, että työnantajilla on runsaudenpulaa akateemisista työnhakijoista. Silloin työnantajat valitsevat työntekijöitä, joiden koulutuksen he arvelevat olevan yritykselle tuottoisinta. Arkeologin osaaminen hyödyntää suoraan harvaa yritystä, siksi valinta kallistuu pikemmin ekonomiin.

Jos olet opintojesi ja tulevaisuutesi suuntaa pohtiva nuori, kannattaa ehdottomasti ottaa selvää eri alojen palkka- ja työllisyystilanteesta. Opintosuuntaa ei kannata valita pelkästään mielenkiinnon vuoksi, jos ala ei tunnu taloudelliselta kannalta lupaavalta. Toisaalta hyväkään palkka ei välttämättä kompensoi epäkiinnostavan tutkinnon suorittamiseen uhrattuja nuoruusvuosia.

Ota siis koulutusta suunnitellessasi huomioon

– tuleva palkkataso
– oletettu tulevaisuuden työllisyystilanne
– opintosuunnan mielenkiintoisuus

Ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen

Edellinen ohje vaikuttaa yksinkertaiselta. Kuitenkin siihen sisältyy suuria käytännön hankaluuksia — tulevaisuuden ennustaminen on nimittäin hyvin vaikeaa.

Palkkatason ennustaminen on varmasti helpointa. Todennäköisesti tällä hetkellä hyväpalkkaisiin töihin johtavat tutkinnot arvostetaan vielä 10 vuodenkin kuluttua korkealle. Varman päälle pelaava valitseekin nyt arvostetun tutkinnon.

Toisaalta nyt vähempiarvoisina pidetyt tutkinnot saattavat yllättää tulevaisuudessa. Joskus teknologian kehitys tekee aikaisemmin puhtaan teoreettisista opinnoista yritysten kannalta kiinnostavan, kun tieteellisille tutkimustuloksille kehitetään kaupallisia sovelluksia.

Kenties kaikkein vaikeinta on tietää etukäteen, onko joku tietty opintosuunta loppujen lopuksi kiinnostava. Aina tätä ei voi päätellä edes pääsykoemateriaalin perusteella — on vain luotettava intuitioon, ja astuttava rohkeasti korkeakoulun ovesta sisään!

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *